Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bên mua bảo hiểm là người/ cơ quan có nhiều quyền hạn nhất trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hiểu nôm na, Bên mua bảo hiểm chính là người chủ hợp đồng và cũng là người đóng phí bảo hiểm hợp pháp. Bên mua bảo hiểm có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Quyền hạn của Bên mua Bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ

 1. Quyền đóng phí bảo hiểm.
 2. Quyền chỉ định và thay đổi thông tin người thụ hưởng.
 3. Quyền tăng (mua thêm)/ giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng.
 4. Quyền hủy bỏ/ đáo hạn hợp đồng.
 5. Quyền rút tiền (rút trong giá trị tài khoản) nếu hợp đồng còn hiệu lực.
 6. Quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và là người trực tiếp nhận tiền đền bù (trừ trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, tiền đền bù sẽ chuyển cho người thụ hưởng).

Bên mua bảo hiểm thực chất không có các quyền lợi bảo hiểm bảo vệ cho bản thân (nếu không mua thêm), nhưng lại có quyền tối cao trong việc đòi quyền lợi và nhận tiền đền bù.

 

Lưu ý về Bên mua bảo hiểm

 1. Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân, thì yêu cầu cần có mối quan hệ với Người được bảo hiểm (hôn phối, ruột thịt).
 2. Bên mua bảo hiểm có thể cũng là NĐBH chính của hợp đồng.

Ví dụ:

Chồng đứng tên mua bảo hiểm cho vợ, chồng là người trực tiếp đóng phí bảo hiểm, vợ là người được bảo hiểm chính. Người chồng để con trai là người thụ hưởng.

Vậy thì:

 • Người vợ là Người được bảo hiểm, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng.
 • Người chồng là Bên mua bảo hiểm, là chủ hợp đồng.
 • Người con là Người thụ hưởng (Người nhận tiền khi Người được bảo hiểm tử vong). Nếu người con <18 tuổi khi người mẹ tử vong, người cha – là người Giám hộ hợp pháp – sẽ nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm đó.

>> Đọc thêm về Người thụ hưởng, thông thường mọi người hay chỉ định từ 1-2 người thụ hưởng trong mỗi hợp đồng.

>> Xem hết quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ Manulife cùng các mức phí đề xuất, bạn có thể tăng/ giảm theo nhu cầu của gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *